Företaget

 

År 2000 tog jag "Anders Brostorp" över gården Brostorp av mina föräldrar, samtidigt började jag med maskinstationsverksamhet.

 

Med mig i mitt bagage har jag bland annat en period i USA, där jag under ett år i mitten av 90-talet jobbade dels på en gård i South Dakota, dels på en gård i Florida – en mycket lärorik period.

 

Hemma i Sverige igen gick jag 1996/1997 en 25-veckors grundkurs på Svalövs latbruksskola. Efter detta jobbade jag på en maskinstation i Skåne.

 

1998/1999 gick jag en 1-årig driftledarutbildning på Skurups Lantbruksskola.

 

Under åren som gått så har maskinstationen växt. Inriktningen har också svängt en del.

 

Från början var kundkretsen enbart lantbruk men med tiden har det vänt och idag vänder vi oss även till en del andra områden bl.a. kommuner och biogasanläggningar.

 

 

 

 

2008 startades Brostorps maskinstation AB där enbart entreprenadverksamheten ingår. Detta var ett led i.o.m att vi börjar jobba mer mot andra större bolag.