Tubläggning

 

Vi utför tubläggning/slangensilering av det mesta som behöver paketeras och lagras. Metoden är betydligt rationellare än den traditionella metoden att paketera i rundbalar.
 
Vi tublägger dels jordbruksprodukter såsom ensilage, helsäd, majs, spannmål, hp-massa och drav. Men användningsområdena för tubläggning är många! Bland annat så tublägger vi också sopor och biobränsle.

 

Efterfrågan på tubläggning ökar kraftigt från sophanteringsindustrin och bioenergibranschen och vi har idag uppdrag från flera kommunala bolag inom energi- och avfallshantering.
 
Tubläggning är en modern paketerings- och lagringsmetod som innebär att det aktuella materialet packas i långa plasttuber, direkt på lagringsplatsen. Tubernas diameter väljs till antingen 2,70 meter eller 3,50 meter. Valfri längd upp till 150 meter är möjlig. De kan till och med svängas i önskad form. Varje löpmeter motsvarar 8 – 9 rundbalar. 
 

Fördelar med tubläggning

 

Några viktiga fördelar med metoden jämfört med traditionella metoder:

  • Mindre lagringsutrymme
  • Mindre åtgång av förpackningsplast
  • Rationellare hantering - paketering, lagring och uttag görs betydligt snabbare