Lantbruk

 

Jag är uppvuxen på ett lantbruk och driver sedan 2000 gården Brostorp som jag tog över från mina föräldrar. På gården finns 50 amkor med kalvar. Vi behåller våra kalvar kvar på gården.

Till gården hör ca 50 hektar mark som vi odlar spannmål på samt vall till djuren.